Header image  
SNLoiChua_b  
line decor
   Xin Chúa chúc lành cho vị khách của lần thăm My Counter từ ngày 30/10/2006
line decor
 
 
 
 


NĂM C

Mùa Phục Sinh - EasterTrk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
Lễ Mình Máu Chúa - 10 Tháng 06, 2007 - Lấy trọn CD - 49MB
01 Nhạc mở đầu:
Suy Tôn Thánh Thể
LM Thành Tâm SNLoiChua.org
02 Các Bài Đọc Lễ Mình và Máu Thánh Chúa
  Sách Lễ Bài Đọc
03 Mình và Máu Chúa Giêsu
ttmv/London Lavang
04 Nhiệm Tích Tình Yêu
_____________________________________
Lịch Phụng Vụ 2007 Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ - Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
05 Chia sẻ tổng hợp
Gospelnet Vietnamese Missionaries in Asia
06 Ngài cầm bánh bẻ ra

Manna Vietnamese Missionaries in Asia
 

Mùa Vọng - Advent

    CN Tuần 1 - Ngày 03 Tháng 12, 2006 - 35MB
    CN Tuần 2 - Ngày 10 Tháng 12, 2006 - 39MB
    CN Tuần 3 - Ngày 17 Tháng 12, 2006 - 33.5MB
    CN Tuần 4 - Ngày 24 Tháng 12, 2006 - 40MB
 
Mùa Giáng Sinh - Christmas
    CN Lễ Thánh Gia - Ngày 31 Tháng 12, 2006 - 40MB
    CN Lễ Hiển Linh - Ngày 7 Tháng 1, 2007 - 36MB
 
Mùa Thường Niên - Ordinary Time

Mùa Vọng - Advent

    Chúa Nhật Tuần 1 - Ngày 29 Tháng 11, 2009 - 63.4MB
    Chúa Nhật Tuần 2 - Ngày 06 Tháng 12, 2009 - 68.0MB
    Lễ Mẹ Vô Nhiễm - Ngày 08 Tháng 12, 2009 - 60.6MB
    Chúa Nhật Tuần 3 - Ngày 13 Tháng 12, 2009 - 64.1MB
    Chúa Nhật Tuần 4 - Ngày 20 Tháng 12, 2009 - 69.6MB
 
Mùa Giáng Sinh - Christmas
    Giáng Sinh - Ngày 25 Tháng 12, 2009 - 70.9MB
    Thánh Gia- Ngày 27 Tháng 12, 2009 - 67.7MB
    Mẹ Thiên Chúa- Ngày 1 Tháng 1, 2010 - 66.2MB
    Hiển Linh- Ngày 3 Tháng 1, 2010 - 69.9MB
    Phép Rửa- Ngày 10 Tháng 1, 2010 - 69.6MB
 
Mùa Thường Niên - Ordinary Time
    CN Tuần 2- Ngày 17 Tháng 1, 2010 - 68.7MB
    CN Tuần 3- Ngày 24 Tháng 1, 2010 - 67.4MB
    CN Tuần 4- Ngày 31 Tháng 1, 2010 - 68.4MB
    CN Tuần 5- Ngày 07 Tháng 2, 2010 - 71.0MB
    CN Tuần 6- Ngày 14 Tháng 2, 2010 - 68.4MB
 
Mùa Chay - Lent
    Thứ Tư Lễ Tro- Ngày 17 Tháng 2, 2010 - 57.3MB
    CN 1 Mùa Chay- Ngày 21 Tháng 2, 2010 - 68.9MB
    CN 2 Mùa Chay- Ngày 28 Tháng 2, 2010 - 66.9MB
    CN 3 Mùa Chay- Ngày 7 Tháng 3, 2010 - 68.7MB
    CN 4 Mùa Chay- Ngày 14 Tháng 3, 2010 - 70.6MB
    CN 5 Mùa Chay- Ngày 21 Tháng 3, 2010 - 68.7MB
    Lễ Truyền Tin- Ngày 25 Tháng 3, 2010 - 59.1MB
    Lễ Lá- Ngày 28 Tháng 3, 2010 - 70.1MB
 
Mùa Phục Sinh - Easter
    Lễ Phục Sinh- Ngày 4 Tháng 4, 2010 - 69.0MB
    Lễ CN2 Phục Sinh- Ngày 11 Tháng 4, 2010 - 69.0MB
    Lễ CN3 Phục Sinh- Ngày 18 Tháng 4, 2010 - 68.8MB
    Lễ CN4 Phục Sinh- Ngày 25 Tháng 4, 2010 - 71.0MB
    Lễ CN5 Phục Sinh- Ngày 02 Tháng 5, 2010 - 70.6MB
    Lễ CN6 Phục Sinh- Ngày 09 Tháng 5, 2010 - 71.1MB
    Lễ Thăng Thiên- Ngày 16 Tháng 5, 2010 - 68.6MB
    Lễ Hiện Xuống- Ngày 23 Tháng 5, 2010 - 68.7MB
 
Mùa Thường Niên - Ordinary Time
    Lễ Chúa Ba Ngôi- Ngày 30 Tháng 5, 2010 - 69.5MB
    Mình Máu Chúa- Ngày 06 Tháng 6, 2010 - 69.8MB
    Lễ Chúa Nhật 11- Ngày 13 Tháng 6, 2010 - 69.0MB
    Lễ Chúa Nhật 12- Ngày 20 Tháng 6, 2010 - 68.6MB
    Lễ Chúa Nhật 13- Ngày 27 Tháng 6, 2010 - 69.1MB
    Lễ Chúa Nhật 14- Ngày 4 Tháng 7, 2010 - 68.1MB
    Lễ Chúa Nhật 15- Ngày 11 Tháng 7, 2010 - 71.3MB
    Lễ Chúa Nhật 16- Ngày 18 Tháng 7, 2010 - 70.7MB
    Lễ Chúa Nhật 17- Ngày 25 Tháng 7, 2010 - 66.7MB
    Lễ Chúa Nhật 18- Ngày 1 Tháng 8, 2010 - 70.4MB
    Lễ Chúa Nhật 19- Ngày 8 Tháng 8, 2010 - 71.2MB
    Đức Mẹ Lên Trời- Ngày 15 Tháng 8, 2010 - 68.3MB
    Lễ Chúa Nhật 21- Ngày 22 Tháng 8, 2010 - 68.2MB
    Lễ Chúa Nhật 22- Ngày 29 Tháng 8, 2010 - 71.0MB
    Lễ Chúa Nhật 23- Ngày 5 Tháng 9, 2010 - 67.5MB
    Lễ Chúa Nhật 24- Ngày 12 Tháng 9, 2010 - 70.1MB
    Lễ Chúa Nhật 25- Ngày 19 Tháng 9, 2010 - 70.8MB
    Lễ Chúa Nhật 26- Ngày 26 Tháng 9, 2010 - 69.5MB
    Lễ Chúa Nhật 27- Ngày 03 Tháng 10, 2010 - 70.4MB
    Lễ Chúa Nhật 28- Ngày 10 Tháng 10, 2010 - 69.3MB
    Lễ Chúa Nhật 29- Ngày 17 Tháng 10, 2010 - 69.2MB
    Lễ Chúa Nhật 30- Ngày 24 Tháng 10, 2010 - 67.2MB
    Lễ Chúa Nhật 31- Ngày 31 Tháng 10, 2010 - 68.8MB
    Lễ Chúa Nhật 32- Ngày 07 Tháng 11, 2010 - 71.2MB
    Lễ Chúa Nhật 33- Ngày 14 Tháng 11, 2010 - 69.9MB
    Lễ Chúa Kitô Vua- Ngày 21 Tháng 11, 2010 - 70.3MB
    Lễ Các Thánh Tử Đạo- Ngày 24 Tháng 11, 2010 - 70.0MB
 
Lễ Trọng
    Lễ Thánh Giuse- Ngày 19 Tháng 3, 2010 - 59.3MB
    Lễ Thánh Tâm Chúa- Ngày 11 Tháng 6, 2010 - 64.5MB
    Lễ Gioan Tẩy Giả- Ngày 24 Tháng 6, 2010 - 68.0MB
    Lễ Thánh Phêrô và Phaolô- Ngày 29 Tháng 6, 2010 - 70.1MB
    Lễ Chúa Hiển Dung- Ngày 6 Tháng 8, 2010 - 55.3MB
    Lễ Các Thánh- Ngày 01 Tháng 11, 2010 - 68.9MB
    Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn- Ngày 02 Tháng 11, 2010 - 69.8MB
 
Bài Những Năm Qua
 
Mùa Thường Niên - Ordinary Time
    CN Tuần 2 - Ngày 14 Tháng 1, 2007 - 32MB
    CN Tuần 3 - Ngày 21 Tháng 1, 2007 - 53.8MB
    CN Tuần 4 - Ngày 28 Tháng 1, 2007 - 57.5MB
    CN Tuần 5 - Ngày 04 Tháng 2, 2007 - 48.7MB
    CN Tuần 6 - Ngày 11 Tháng 2, 2007 - 51.1MB
    CN Tuần 7 - Ngày 18 Tháng 2, 2007 - 51.1MB
 
Mùa Chay - Lent
    Lễ Tro - Ngày 21 Tháng 02, 2007
    CN Tuần 1 - Ngày 25 Tháng 02, 2007 - 48.5MB
    CN Tuần 2 - Ngày 04 Tháng 03, 2007 - 48.6MB
    CN Tuần 3 - Ngày 11 Tháng 03, 2007 - 52.5MB
    CN Tuần 4 - Ngày 18 Tháng 03, 2007 - 51.5MB
    CN Tuần 5 - Ngày 25 Tháng 03, 2007 - 53MB
    Lễ Lá - Ngày 01 Tháng 04, 2007 - 54.7MB
 
Mùa Phục Sinh - Easter
    Chúa Nhật Phục Sinh - Ngày 08 Tháng 04, 2007 - 52MB
    Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Ngày 15 Tháng 04, 2007 - 49.8MB
    Chúa Nhật 3 Phục Sinh - Ngày 22 Tháng 04, 2007 - 52MB
    Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Ngày 29 Tháng 04, 2007 - 46MB
    Chúa Nhật 5 Phục Sinh - Ngày 06 Tháng 05, 2007 - 53.6MB
    Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Ngày 13 Tháng 05, 2007 - 53.6MB
    Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên - Ngày 20 Tháng 05, 2007 - 51.6MB
    Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Ngày 27 Tháng 05, 2007 - 54MB
    Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Ngày 03 Tháng 06, 2007 - 50MB
    Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa - Ngày 10 Tháng 06, 2007 - 49MB
 
Mùa Thường Niên - Ordinary Time
    Chúa Nhật Tuần 11 - Ngày 17 Tháng 06, 2007 - 48MB
    Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita - Ngày 24 Tháng 06, 2007 - 35MB
    Chúa Nhật Tuần 13 - Ngày 01 Tháng 07, 2007 - 44.2MB
    Chúa Nhật Tuần 14 - Ngày 08 Tháng 07, 2007 - 45.7MB
    Chúa Nhật Tuần 15 - Ngày 15 Tháng 07, 2007 - 46.3MB
    Chúa Nhật Tuần 16 - Ngày 22 Tháng 07, 2007 - 52.2MB
    Chúa Nhật Tuần 17 - Ngày 29 Tháng 07, 2007 - 52.6MB
    Chúa Nhật Tuần 18 - Ngày 05 Tháng 08, 2007 - 48.9MB
    Chúa Nhật Tuần 19 - Ngày 12 Tháng 08, 2007 - 49.9MB
    Chúa Nhật Tuần 20 - Ngày 19 Tháng 08, 2007 - 51.9MB
    Chúa Nhật Tuần 21 - Ngày 26 Tháng 08, 2007 - 52.9MB
    Chúa Nhật Tuần 22 - Ngày 02 Tháng 09, 2007 - 52.2MB
    Chúa Nhật Tuần 23 - Ngày 09 Tháng 09, 2007 - 55.8MB
    Chúa Nhật Tuần 24 - Ngày 16 Tháng 09, 2007 - 52.7MB
    Chúa Nhật Tuần 25 - Ngày 23 Tháng 09, 2007 - 51.9MB
    Chúa Nhật Tuần 26 - Ngày 30 Tháng 09, 2007 - 54.3MB
    Chúa Nhật Tuần 27 - Ngày 07 Tháng 10, 2007 - 52.2MB
    Chúa Nhật Tuần 28 - Ngày 14 Tháng 10, 2007 - 53.7MB
    Chúa Nhật Tuần 29 - Ngày 21 Tháng 10, 2007 - 52.0MB
    Chúa Nhật Tuần 30 - Ngày 28 Tháng 10, 2007 - 50.0MB
    Chúa Nhật Tuần 31 - Ngày 04 Tháng 11, 2007 - 53.4MB
    Chúa Nhật Tuần 32 - Ngày 11 Tháng 11, 2007 - 50.6MB
    Chúa Nhật Tuần 33 - Ngày 18 Tháng 11, 2007 - 51.9MB
    Chúa Nhật Tuần 34 - Ngày 25 Tháng 11, 2007 - 52.4MB
 
Lễ Trọng
    Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Ngày 08 Tháng 12, 2006 -
    Lễ Giáng Sinh - Ngày 25 Tháng 12, 2006 -
    Lễ Mẹ Thiên Chúa - Ngày 01 Tháng 01, 2007 -
    Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Ngày 08 Tháng 01, 2007 -
    Lễ Mẹ Dâng Chúa - Ngày 02 Tháng 02, 2007 - 19.4MB
    Tết Nguyên Đán - Ngày 18,19,20 Tháng 2, 2007
    Lễ Thánh Giuse - Ngày 19 Tháng 03, 2007 -
    Lễ Thánh Tâm Chúa - Ngày 15 Tháng 06, 2007 -
    Lễ Thánh Phêrô và Phaolô - Ngày 29 Tháng 06, 2007 -
    Lễ Chúa Hiển Dung - Ngày 06 Tháng 08, 2007 -
    Lễ Đúc Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày 15 Tháng 08, 2007 -
    Lễ Các Thánh - Ngày 01 Tháng 11, 2007 -
    Lễ Các Linh Hồn - Ngày 02 Tháng 11, 2007 -
    Lễ các Thánh Tử Đạo Việt nam - Ngày 18 Tháng 11, 2007 -
    Lễ Chúa Giêsu là Vua - Ngày 25 Tháng 11, 2007 -
 
Báo link chết hoặc trục trặc kỹ thuật xin liên lạc webmaster@snloichua.org
 
  

 CD mới tuần này
  Bài Mới

 
     

 KINH THÁNH cho con
  Tập 1
  Chuyện 11 -
    Giu-se Bị Bán
  Chuyện 10 -
    Giacop Được Chúc Phúc
  Chuyện 9 -
    I-Sa-Ác Cưới Vợ
  Chuyện 8 -
    Chúa Thử Áb-ram
  Chuyện 7 - Thiêu Hủy Thành
    Sô-Đô-Ma
  Chuyện 6 - Chúa Chọn Áp-Ram
  Chuyện 5 - Đại Hồng Thủy

 
     

Học Hỏi & Chia Sẻ
  Diễn Từ Của ĐHY Vallini
  về việc tôn phong Á Thánh
  ĐHY Nguyễn Văn Thuận
  Tổng Giáo Phận Huế
  Chân Lý Đời Đời
  Thánh An Phong
  Tin Mừng Về Tính Dục Và Hôn Nhân
  Christopher West
  Gồm 4 Tracks
  Sự Chết
  LM Trịnh Đức Hòa, CSsR
  Tinmung.net
  Gồm 4 Tracks
  Tổng Quan Về Kinh Thánh
  của Virginia Smith
  do Cha Phạm Đức Hạnh, SJ chuyển ngữ
  Gồm 7 Tracks
  Sứ Điệp Mùa Chay 2009
  Thánh Cha Bênêđictô XVI
  Gồm 5 Tracks
  Hôn Nhân và Gia Đình
  Gồm 5 Tracks
  Suy Niệm Mùa Chay
  Gồm 11 Tracks
  Thính giả gủi đăng
  Sứ Điệp Hòa Bình
  Gồm 4 Tracks -

  Lễ Tôn Phong 117 Thánh Tử Đạo VN
  Gồm 1 Track -

  Kính Nhớ Thánh Phaolô
  Gồm 5 Tracks -

  Sống Năm Thánh Phaolô
  -- LĐCGVNHK
  Gồm 10 Tracks - Còn tiếp

  Năm Thánh Phaolô Tông Đồ
  Gồm 3 Tracks - 38.6MB

  Tháng Hoa
  LM Đinh Lập Liễm
  Gồm 1 Track - 17.2MB

  7 Lời Cuối Của Chúa Giêsu
  Mai Thư
  Gồm 8 Track - 48.2MB

  Vô Nhiễm Nguyên Tội
  Thánh Mẫu Học/
  Nguyễn Viết Hữu chuyển ngữ
  Gồm 1 Track - 17.2MB

 
 
             
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | © 2006-2007 SNLoiChua.org | Designed By BDS

Cập nhật 6/04/2007