Header image  
SNLoiChua_b  
line decor
   Xin Chúa chúc lành cho vị khách của lần thăm My Counter từ ngày 30/10/2006
line decor
 
 
 
 

NĂM A

Thường Niên - Ordinary TimeTrk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
17 Tháng 7, 2011 - Lấy trọn CD - 70MB
01 Nhạc mở đầu:
Dụ Ngôn
ND Hoàng nhacthanh.net
02 Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 16 Thường Niên A
Sách Bài Đọc dongcong.net
03 Lúa Tốt Và Cỏ Dại
GM Vũ Duy Thống Nút Vòng Xoay
04 Chúa Kiên Nhẫn Chờ Đợi
_____________________________________
Lm Đinh Lập Liễm Vietcatholic
05 Lúa Tốt, Cỏ Lùng
T.S. Huy Khanh

Dongcong.net

06 "Rau Cỏ"

Lm Trần Văn Phước Chia Sẻ A
07 Lúc Này Chúng Ta Cần Làm Gì
Lich Phụng Vụ 2011 Đền Thánh KT Mẹ
08 Cỏ Lùng và Lúa
Lm Augustine

Vietcatholic

 
Thường Niên - Ordinary Time
    Lễ Chúa Ba Ngôi- Ngày 19 Tháng 6, 2011 - 69MB
    Lễ Mình Máu Chúa- Ngày 26 Tháng 6, 2011 - 68MB
    Lễ CN 14- Ngày 3 Tháng 7, 2011 - 70MB
    Lễ CN 15- Ngày 10 Tháng 7, 2011 - 71MB
    Lễ CN 16- Ngày 17 Tháng 7, 2011 - 70MB
 

Mùa Chay - Lent

    Lễ Tro - Ngày 9 Tháng 3, 2011 - 65.8MB
    Chúa Nhật 1 - Ngày 13 Tháng 3, 2011 - 64.0MB
    Chúa Nhật 2 - Ngày 20 Tháng 3, 2011 - 65.8MB
    Chúa Nhật 3 - Ngày 27 Tháng 3, 2011 - 68.6MB
    Chúa Nhật 4 - Ngày 3 Tháng 4, 2011 - 70MB
    Chúa Nhật 5 - Ngày 10 Tháng 4, 2011 - 69MB
    Tuần Thánh- Ngày 17-23 Tháng 4, 2011 - 71MB
    Phục Sinh- Ngày 24 Tháng 4, 2011 - 71MB
    CN 2 Phục Sinh- Ngày 1 Tháng 5, 2011 - 69MB
    CN 3 Phục Sinh- Ngày 8 Tháng 5, 2011 - 69MB
    CN 4 Phục Sinh- Ngày 15 Tháng 5, 2011 - 71MB
    CN 5 Phục Sinh- Ngày 22 Tháng 5, 2011 - 71MB
    CN 6 Phục Sinh- Ngày 29 Tháng 5, 2011 - 70MB
    Lễ Chúa Thăng Thiên- Ngày 5 Tháng 6, 2011 - 71MB
    Lễ Hiện Xuống- Ngày 12 Tháng 6, 2011 - 71MB
 

Mùa Vọng - Advent

    Chúa Nhật Tuần 1 - Ngày 28 Tháng 11, 2010 - 70.2MB
    Chúa Nhật Tuần 2 - Ngày 5 Tháng 12, 2010 - 70.4MB
    Chúa Nhật Tuần 3 - Ngày 12 Tháng 12, 2010 - 70.2MB
    Chúa Nhật Tuần 4 - Ngày 19 Tháng 12, 2010 - 68.7MB
 
Mùa Giáng Sinh - Christmas
    Lễ Giáng Sinh- Ngày 25 Tháng 12, 2010 - 66.7MB
    Lễ Thánh Gia- Ngày 26 Tháng 12, 2010 - 70.2MB
    Lễ Mẹ Thiên Chúa- Ngày 1 Tháng 1, 2011 - 64.7MB
    Lễ Hiển Linh- Ngày 2 Tháng 1, 2011 - 68.7MB
    Lễ Chúa Chịu Phép Rửa<- Ngày 9 Tháng 1, 2011 - 70.7MB
 
 
Lễ Trọng
    Lễ Mẹ Vô Nhiễm- Ngày 5 Tháng 12, 2010 - 65.6MB
    Tết Tân Mão- Ngày 1 Tháng 2, 2010 - 59.9MB
    Lễ Thánh Giuse- Ngày 19 Tháng 3, 2010 - 57.1MB
    Lễ Truyền Tin - Ngày 25 Tháng 3, 2011 - 69.1MB
    Lễ Gioan Tẩy Giả- Ngày 24 Tháng 6, 2011 - 66MB
    Lễ Thánh Phêrô & Phaolô- Ngày 29 Tháng 6, 2011 - 72MB
    Lễ Thánh Tâm Chúa- Ngày 1 Tháng 7, 2011 - 67MB
 
Thường Niên - Ordinary Time
    Lễ Chúa Nhật 2 Năm A- Ngày 16 Tháng 01, 2011 - 70.5MB
    Lễ Chúa Nhật 3 Năm A- Ngày 23 Tháng 01, 2011 - 69.8MB
    Lễ Chúa Nhật 4 Năm A- Ngày 30 Tháng 01, 2011 - 69.0MB
    Lễ Chúa Nhật 5 Năm A- Ngày 06 Tháng 02, 2011 - 67.7MB
    Lễ Chúa Nhật 6 Năm A- Ngày 13 Tháng 02, 2011 - 71.4MB
    Lễ Chúa Nhật 7 Năm A- Ngày 20 Tháng 02, 2011 - 71.1MB
    Lễ Chúa Nhật 8 Năm A- Ngày 27 Tháng 02, 2011 - 68.5MB
    Lễ Chúa Nhật 9 Năm A- Ngày 6 Tháng 03, 2011 - 69.5MB
 
Bài Những Năm Qua
 

Mùa Vọng - Advent

    Chúa Nhật Tuần 1 - Ngày 02 Tháng 12, 2007 - 51.5MB
    Chúa Nhật Tuần 2 - Ngày 09 Tháng 12, 2007 - 53.2MB
    Chúa Nhật Tuần 3 - Ngày 16 Tháng 12, 2007 - 52.5MB
    Chúa Nhật Tuần 4 - Ngày 23 Tháng 12, 2007 - 51.9MB
 
Lễ Trọng
    Chúa Nhật Lễ Thánh Gia - Ngày 30 Tháng 12, 2007 - 51.0MB
    Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Ngày 06 Tháng 01, 2008 - 50.5MB
    Lễ Chúa Chịu Phép Rửa - Ngày 13 Tháng 01, 2008 - 50.8MB
 
Mùa Thường Niên - Ordinary Time
    Lễ Chúa Nhật 2 Năm A- Ngày 20 Tháng 01, 2008 - 52.9MB
    Lễ Chúa Nhật 3 Năm A- Ngày 27 Tháng 01, 2008 - 50.9MB
    Lễ Chúa Nhật 4 Năm A- Ngày 03 Tháng 02, 2008 - 50.5MB
 
Mùa Chay - Lent
    Lễ Tro - Ngày 06 Tháng 02, 2008 - 52.0MB
    Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Ngày 10 Tháng 02, 2008 - 52.0MB
    Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Ngày 17 Tháng 02, 2008 - 51.1MB
    Chúa Nhật 3 Mùa Chay - Ngày 24 Tháng 02, 2008 - 50.9MB
    Chúa Nhật 4 Mùa Chay - Ngày 02 Tháng 03, 2008 - 52.9MB
    Chúa Nhật 5 Mùa Chay - Ngày 09 Tháng 03, 2008 - 50.2MB
    Chúa Nhật Lễ Lá Mùa Chay - Ngày 16 Tháng 03, 2008 - 49.9MB
 
Mùa Phục Sinh - Easter
    Chúa Nhật Lễ Phục Sinh - Ngày 23 Tháng 03, 2008 - 52.9MB
    Chúa Nhật 2 Lễ Phục Sinh- Ngày 30 Tháng 03, 2008 - 50.3MB
    Chúa Nhật 3 Lễ Phục Sinh- Ngày 06 Tháng 04, 2008 - 52.6MB
    Chúa Nhật 4 Lễ Phục Sinh- Ngày 13 Tháng 04, 2008 - 52.8MB
    Chúa Nhật 5 Lễ Phục Sinh- Ngày 20 Tháng 04, 2008 - 51.3MB
    Chúa Nhật 6 Lễ Phục Sinh- Ngày 27 Tháng 04, 2008 - 52.3MB
    Lễ Chúa Thăng Thiên- Ngày 04 Tháng 05, 2008 - 51.6MB
    Lễ Hiện Xuống- Ngày 11 Tháng 05, 2008 - 53.8MB
 
Mùa Thường Niên - Ordinary Time
    Lễ Chúa Ba Ngôi- Ngày 18 Tháng 05, 2008 - 50.1MB
    Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô- Ngày 25 Tháng 05, 2008 - 53.3MB
    Lễ Chúa Nhật 9- Ngày 01 Tháng 06, 2008 - 52.6MB
    Lễ Chúa Nhật 10- Ngày 08 Tháng 06, 2008 - 52.9MB
    Lễ Chúa Nhật 11- Ngày 15 Tháng 06, 2008 - 52.4MB
    Lễ Chúa Nhật 12- Ngày 22 Tháng 06, 2008 - 54.0MB
    Lễ Thánh Phêrô & Phaolô- Ngày 29 Tháng 06, 2008 - 45.6MB
    Lễ Chúa Nhật 14- Ngày 06 Tháng 07, 2008 - 51.8MB
    Lễ Chúa Nhật 15- Ngày 13 Tháng 07, 2008 - 50.0MB
    Lễ Chúa Nhật 16- Ngày 20 Tháng 07, 2008 - 52.5MB
    Lễ Chúa Nhật 17- Ngày 27 Tháng 07, 2008 - 51.6MB
    Lễ Chúa Nhật 18- Ngày 03 Tháng 08, 2008 - 52.6MB
    Lễ Chúa Nhật 19- Ngày 10 Tháng 08, 2008 - 68.8MB
    Lễ Mẹ Lên Trời- Ngày 15 Tháng 08, 2008 - 43.3MB
    Lễ Chúa Nhật 20- Ngày 17 Tháng 08, 2008 - 51.7MB
    Lễ Chúa Nhật 21- Ngày 24 Tháng 08, 2008 - 52.2MB
    Lễ Chúa Nhật 22- Ngày 31 Tháng 08, 2008 - 53.8MB
    Lễ Chúa Nhật 23- Ngày 7 Tháng 09, 2008 - 52.2MB
    Lễ Chúa Nhật 24- Ngày 14 Tháng 09, 2008 - 70.2MB
    Lễ Chúa Nhật 25- Ngày 21 Tháng 09, 2008 - 72.8MB
    Lễ Chúa Nhật 26- Ngày 28 Tháng 09, 2008 - 52.4MB
    Lễ Chúa Nhật 27- Ngày 05 Tháng 10, 2008 - 50.5MB
    Lễ Chúa Nhật 28- Ngày 12 Tháng 10, 2008 - 50.8MB
    Lễ Chúa Nhật 29- Ngày 19 Tháng 10, 2008 - 51.7MB
    Lễ Chúa Nhật 30- Ngày 26 Tháng 10, 2008 - 53.7MB
    Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn- Ngày 2 Tháng 11, 2008 - 52.3MB
    Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô- Ngày 9 Tháng 11, 2008 - 49.5MB
    Lễ Các Thánh Tử Đạo VN- Ngày 16 Tháng 11, 2008 - 52.2MB
    Lễ Chúa Kitô Vua- Ngày 23 Tháng 11, 2008 - 52.1MB
 
Lễ Trọng
    Lễ Mẹ Vô Nhiễm- Ngày 5 Tháng 12, 2010 - 65.6MB
    Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Ngày 01 Tháng 01, 2008 - 51.0MB
    Tết Nguyên Đán Năm A - Ngày 07 Tháng 02, 2008 - 52.0MB
    Lễ Truyền Tin - Ngày 31 Tháng 03, 2008 - 27.9MB
    Lễ Thánh Tâm Chúa- Ngày 30 Tháng 05, 2008 - 52.6MB
    Lễ Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả- Ngày 24 Tháng 06, 2008 - 46.5MB
    Lễ Thánh Phêrô & Phaolô- Ngày 29 Tháng 06, 2008 - 45.6MB
    Lễ Mẹ Lên Trời- Ngày 15 Tháng 08, 2008 - 43.3MB
    Lễ Thánh Têrêsa- Ngày 01 Tháng 10, 2008 - 15.1MB
    Lễ Mân Côi- Ngày 07 Tháng 10, 2008 - 27.0MB
    Lễ Các Thánh- Ngày 01 Tháng 11, 2008 - 46.6MB
 
Báo link chết hoặc trục trặc kỹ thuật xin liên lạc webmaster@snloichua.org
 
 
 

 

 CD mới tuần này
  Bài Mới

 
     

 KINH THÁNH cho con
  Tập 1
  Chuyện 11 -
    Giu-se Bị Bán
  Chuyện 10 -
    Giacop Được Chúc Phúc
  Chuyện 9 -
    I-Sa-Ác Cưới Vợ
  Chuyện 8 -
    Chúa Thử Áb-ram
  Chuyện 7 - Thiêu Hủy Thành
    Sô-Đô-Ma
  Chuyện 6 - Chúa Chọn Áp-Ram
  Chuyện 5 - Đại Hồng Thủy

 
     

Học Hỏi & Chia Sẻ
  Diễn Từ Của ĐHY Vallini
  về việc tôn phong Á Thánh
  ĐHY Nguyễn Văn Thuận
  Tổng Giáo Phận Huế
  Chân Lý Đời Đời
  Thánh An Phong
  Tin Mừng Về Tính Dục Và Hôn Nhân
  Christopher West
  Gồm 4 Tracks
  Sự Chết
  LM Trịnh Đức Hòa, CSsR
  Tinmung.net
  Gồm 4 Tracks
  Tổng Quan Về Kinh Thánh
  của Virginia Smith
  do Cha Phạm Đức Hạnh, SJ chuyển ngữ
  Gồm 7 Tracks
  Sứ Điệp Mùa Chay 2009
  Thánh Cha Bênêđictô XVI
  Gồm 5 Tracks
  Hôn Nhân và Gia Đình
  Gồm 5 Tracks
  Suy Niệm Mùa Chay
  Gồm 11 Tracks
  Thính giả gủi đăng
  Sứ Điệp Hòa Bình
  Gồm 4 Tracks -

  Lễ Tôn Phong 117 Thánh Tử Đạo VN
  Gồm 1 Track -

  Kính Nhớ Thánh Phaolô
  Gồm 5 Tracks -

  Sống Năm Thánh Phaolô
  -- LĐCGVNHK
  Gồm 10 Tracks - Còn tiếp

  Năm Thánh Phaolô Tông Đồ
  Gồm 3 Tracks - 38.6MB

  Tháng Hoa
  LM Đinh Lập Liễm
  Gồm 1 Track - 17.2MB

  7 Lời Cuối Của Chúa Giêsu
  Mai Thư
  Gồm 8 Track - 48.2MB

  Vô Nhiễm Nguyên Tội
  Thánh Mẫu Học/
  Nguyễn Viết Hữu chuyển ngữ
  Gồm 1 Track - 17.2MB

 
 
             
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2006-2011 SNLoiChua.org

Cập nhật 07/12/2011